Our Nation Partners

Our Nation Partners help us to facilitate change across the UK. 

We work alongside three charities to facilitate the work of Sustainable Food Places across the UK.

Nourish Scotland

Nourish Scotland is a charity focusing on food policy and practice. They work for a fair, healthy and sustainable food system that truly values nature and people.

Find out more about them here

Nourish Northern Ireland

They believe that a transition to a healthy, sustainable and more equitable food system requires not only strong national policy but also collaborative action between policy makers, businesses and civil society at the local level.

Find out more about them here.

Food Sense Wales/Synnwyr Bwyd Cymru

Food Sense Wales has an ambition to see a food partnership in every local authority in Wales, creating a network that would form the foundation for developing the vision, infrastructure and action needed to make Wales’ food system fit for Future Generations.

Find out more about them here

Lleoedd Bwyd Cynaliadwy (Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy gynt) yw un o’r mudiadau cymdeithasol sy’n tyfu gyflymaf heddiw ac rydym yn falch iawn bod Bwyd Caerdydd yn un o’i aelodau sefydlu. Mae ei rwydwaith yn dwyn ynghyd bartneriaethau bwyd arloesol o drefi, dinasoedd, bwrdeistrefi, rhanbarthau a siroedd ar hyd a lled y DU sy’n symbylu arloesedd ac arfer gorau ar bob agwedd ar fwyd iach a chynaliadwy.

Darganfyddwch fwy amdanynt yma.