Food Vale's First Network Meeting

Online
21/09/2021 05:00 06:30

<p>Come and join Food Vale&#39;s first ever Network Meeting to talk about the future of our food systems in the Vale. We want the meeting to be as collaborative as possible, and will be asking for YOUR ideas for a sustainable local food system.&nbsp;</p> <p>The discussion will feed into our broader action plan for the year ahead, as well as our application for the Sustainable Food Places Bronze award.</p> <p>REGISTER at: https://www.eventbrite.co.uk/e/first-food-vale-network-meeting-tickets-167296138253&nbsp;</p> <p>~~~~~~~~~~~~</p> <p>Ymunwch &acirc; Chyfarfod Rhwydwaith cyntaf erioed Bwyd y Fro i siarad am ddyfodol ein systemau bwyd yn y Fro. &nbsp;Rydym eisiau i&rsquo;r cyfarfod fod mor gydweithredol &acirc; phosibl, a byddwn yn gofyn am eich syniadau CHI am system fwyd gynaliadwy leol.&nbsp;<br /> Bydd y drafodaeth yn bwydo i mewn i&rsquo;n cynllun gweithredu ehangach ar gyfer y flwyddyn i ddod, yn ogystal &acirc;&rsquo;n cais am wobr Efydd Lleoedd Bwyd Cynaliadwy.</p> <p>COFRESTRWCH: https://www.eventbrite.co.uk/e/first-food-vale-network-meeting-tickets-167296138253</p>

SHARE SHARE

Give us your feedback on the website.